منوی سمت راست  
     
 
کادر اداری و اجرایی  
 
نام و نام خانوادگی : رضا اعرابی
سمت : معاون امور عمومی و معاون فناوری
مدرک تحصیلی : لیسانس نرم افزار
سابقه فعالیت : از سال 1382 در این مجتمع و در راهنمایی پسرانه جوادالائمه(ع) به عنوان معاونت فناوری مشغول بوده اند.
تلفن تماس : 38229313
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
نام و نام خانوادگی : محمد اسلامی
سمت : معاون پایه نهم و هشتم
مدرک تحصیلی : لیسانس زبان
سابقه فعالیت : از سال 1378 در این مجتمع شروع به کار کردند و 6 سال به عنوان دبیر زبان و 11 سال به عنوان معاونت پایه بوده اند.
تلفن تماس : 38283034
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
نام و نام خانوادگی : محمد سالار سلطانی
سمت : معاون پایه هشتم و هفتم
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس علوم اجتماعی
سابقه فعالیت : از سال 1389 در این مجتمع شروع به کار کردند و 3 سال تدریس درس اقتصاد در دبیرستان دوره دوم جوادالائمه(ع) و یک سال نیز فعالیت اجرایی در دبیرستان داشته اند.
تلفن تماس : 38286393
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
نام و نام خانوادگی : حامد دهقانی  
سمت : معاون پرورشی
مدرک تحصیلی : لیسانس
سابقه فعالیت : به مدت از سال 1390 معاونت پرورشی این آموزشگاه را بر عهده دارند.
تلفن تماس : 38233389
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
نام و نام خانوادگی : امین کاظمی  
سمت : معاون پرورشی
مدرک تحصیلی : لیسانس
سابقه فعالیت :  از سال 1390 معاونت پرورشی این آموزشگاه را بر عهده دارند.
تلفن تماس : 38233389
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
نام و نام خانوادگی : محسن زارع
سمت : مسئول امور دفتری
مدرک تحصیلی : لیسانس تربیت بدنی
سابقه فعالیت : به مدت 4 سال در دبستان دین و دانش و به مدت 4 سال در این مجتمع مشغول به کار بوده اند.
تلفن تماس : 38229313